Golestan University of Medical Sciences Repository

بررسی نقش محافظتی اکسی توسین با مکانیزم سیگنالینگ نیتریک اکساید و تولید رادیکال فعال اکسیژنی و پتانسیل غشا میتوکندری در مدل ایسکمی-پرفیوژن مجدد قلب جدا شده موش صحرایی نر

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان معاونت تحقيقات و فناوری (2006) بررسی نقش محافظتی اکسی توسین با مکانیزم سیگنالینگ نیتریک اکساید و تولید رادیکال فعال اکسیژنی و پتانسیل غشا میتوکندری در مدل ایسکمی-پرفیوژن مجدد قلب جدا شده موش صحرایی نر. .

[img] Microsoft Word
Download (3MB)

Abstract

صدمات ناشی از ايسکمی در ارگانهای حياتی بدن مانند قلب، کليه و مغز يکی از مهمترين علل بيماريها و مرگ و ميرها در جهان محسوب می شود. گیرنده های اکسی توسین در دهلیز و بطن وجود دارد و همچنین در شرایط ایسکمی – هایپوکسی و نارسایی قلبی مقدار آن در قلب افزایش می یابد . اکسی توسین مي تواند با مكانيسم هاي مختلفی مانند کاهش آپپتوز ، باز کردن کانال MKTP ، MPTP ، کاهش ضربانات قلبی ، اثرات محافظتی در از بین رفتن بافت قلبی بعد از ایسکمی ، اعمال کند و عملكرد قلب آسيب ديده را بهبود بخشد. گيرنده هاي اکسی توسین علاوه برسلول هاي مغز استخوان در بافت هاي ديگر از جمله كارديوميوسيت و اندوتليوم عروق وجود دارند. اين پپتید باعث كاهش آپوپتوز و سايز انفاركت در قلب شده و در نتيجه از پیشرفت عملكرد قلبي پس از آسيب حاد ميوكارد مي كاهد. در مطالعه حاضر برای اولین بار با استفاده از روش ایجاد ایسکمی-پرفیوژن در رات مکانیسم سیگنالینگ اثرات محافظتی اکسی توسین در ارتباط با نیتریک اکساید و تولید رادیکال فعال اکسیژنی و پتانسیل غشا میتوکندری بررسی می شود . خلاصه روش اجـراي طرح (حداکثر 100 کلمه کلیه داده ها در قلب ایزوله خارج از بدن با استفاده از پرفیوژن معکوس ( لانگهندروف ) بدست می آید . پروتکلهای آزمایشی و گروههای مورد مطالعه در ذیل توضیح داده شده است . بصورت خلاصه پس از جراحی و جدا کردن قلب پرفیوژن معکوس در قلب برقرار و ایسکمی از طریق بستن مجرای کرونر مشترک پایین رو (LAD) به مدت 30 دقیقه ایجاد می شود . سپس ، رپرفیوژن به مدت 90 دقیقه برقرار شده و مداخلات دارویی مطابق پروتکلها انجام میشود . نمومنه های مورد نظر جهت ازمایش از تیرود ( تروپونین ، LDH ) و از بافت قلبی ( در بطن راست و بطن چپ ) در مراحل مختلف ایسکمی و رپرفیوژن گرفته میشود . سپس اماده سازی سلولها با استفاده از آنزیم کلاژناز و انکوبه به مدت نیم ساعت انجام شده و اندازه گیری پارامترهای مربوط به رادیکالهای آزاد و پتانسیل میتوکندری وبا استفاده از اسپکتوفلورسانس انجام میشود .

Item Type: Patent
Subjects: طرح های تحقیقاتی
Divisions: معاونت تحقیقات و فناوری
Depositing User: GOUMS
Date Deposited: 19 May 2015 08:06
Last Modified: 06 Feb 2017 05:16
URI: http://eprints.goums.ac.ir/id/eprint/4184

Actions (login required)

View Item View Item